Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Lyhördhet för hur andra upplever situationen är den bästa vägen till förståelse för deras handlande.


Om man jagar för många hobbyer har man ingen tid kvar till lyckan.


Du måste fråga dig, huruvida du vandrar på den rätta stigen till den rätta porten eller inte.


Om inte vårens vind kan människohjärtat förstå, varför blåser den hit de fallande kronbladen då?


Livet är vackert – om man vet hur man ska leva. Man kan älska om ens hjärtas öga är öppet. Allt är vackert om man ser på det med kärlek. Om man kan njuta av en katt, en fågel, en blomma…då blir hela världen din.


Vad en människa inom sig är återspeglas i det yttre.


I små som stora ting, ju mer som betraktas som lätt, desto svårare måste det bli.


Var inte rädd. Låt ditt liv fyllas av tillförsikt och livsmod, av erfarenheten att livet ständigt läks, återskapas och föds på nytt.


Så osäker och lättrörd är själen, innan hon helt blivit fästad vid och rotfast i sanningen. Fram och tillbaka, hit och dit vrider och vänder hon sig efter olika människors olika tankar och tycken, och hon blir vacklande och förvirrad och ser ej sanningen – sanningen som står framför henne.


Den som skyndar mot toppen hastar i själva verket blott mot sitt eget fall.