Kloka citat

Inspirerande citat på svenska

Besök Kloka citats kusin, Mittpunkt.se, för mer inspiration.

Ett moln vet inte varför det rör sig i en viss riktning och med en viss hastighet. Det får en ingivelse … det här är stället att gå till nu. Men himlen vet skälen och mönstren bakom alla moln, och det kommer du också att veta, när du höjer dig högt nog för att se bortom horisonterna.


De goda visar återhållsamhet under alla betingelser. De goda tigger inte av längtan efter njutningar. De visa reagerar inte med överdrift på behagligt eller obehagligt.


Håll ut och tvivla inte: efter mörkret kommer ljusan dag och solsken.


Kan du rädda världen innan du räddat dig själv?


Om du vill ha ett svar från intuitionen, tänk då på att det är viktigt att formulera problemet eller frågorna så klart och tydligt som möjligt.


Det finns bara en sak att leva för: kärleken.


Ehuru detta nu finns till i detta nu, finns det ingen gräns för detta nu, och häri ligger evig fröjd.


Det finns aldrig något annat än det närvarande, och kan man inte leva i det, kan man överhuvudtaget inte leva någonstans.


Morgonens härlighet som strålar för en timme skiljer sig icke i grunden från jättetallen, som lever i tusende år.


När den vita hägern står i snö, har den en annan färg.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Alan Watts Albert Einstein Augustinus Buddha Carlos Ruiz Zafón Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Ledin Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Sök citat