Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Att jag drabbas av en svår olycka beror på det egna jaget. Ägde jag inget eget jag, vilken olycka kunde då drabba mig?