Tänkvärda citat på svenska

Citat av Albert Einstein

Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskap är begränsad till det vi redan vet och förstår, medan fantasin omfattar hela världen och allt som vi överhuvudtaget kommer att kunna veta eller förstå.


När vi accepterar våra gränser kan vi passera dem.


Mitt i svårigheterna finns möjligheterna.


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

I oredan, finn enkelheten. I disharmonin, finn harmonin.


Den skönaste och djupaste känsla vi kan erfara är förnimmelsen av det hemlighetsfulla.


En person börjar leva när han kan leva utanför sig själv.


Jag tänker aldrig på morgondagen. Den kommer tids nog.


Världen vi har skapat är produkt av vårt tänkande, och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tänkande.


Det vackraste vi kan uppleva är det oförklarliga.


Om du vill leva ett lyckligt liv, knyt det till ett mål, inte till personer eller saker.