Tänkvärda citat på svenska

Citat av Aristoteles

Vad är en vän? En enda själ, hemmavarande i två kroppar.


Naturen gör inget fruktlöst.


Tillfredsställelse med uppgiften bringar perfektion till sysslan.


Du kan enkelt undvika kritik genom att aldrig säga något, göra något eller vara någon.