Tänkvärda citat på svenska

Citat av Augustinus

Huru otaligt många de äro som lida av den vidriga och vitt spridda sjukan, att de ej blott måste framföra för den ena ilskna människan vad den andra i sin ilska sagt utan även därtill göra sina egna tillägg.


Den som är trogen i det minsta, han är ock trogen i mycket.


Vad gagnade mig en gåva, om än aldrig så god, då jag ej begagnade den rätt?


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

Så osäker och lättrörd är själen, innan hon helt blivit fästad vid och rotfast i sanningen. Fram och tillbaka, hit och dit vrider och vänder hon sig efter olika människors olika tankar och tycken, och hon blir vacklande och förvirrad och ser ej sanningen – sanningen som står framför henne.


Fruktan ryser tillbaka för allt oväntat och söker på förhand trygga vad hon älskar mot hotande överraskningar.


Avunden kivar om företrädet framför andra: Du är den främste av alla.


Girigheten vill äga mycket: Du äger allt.


Vem är eländigare än den eländige, som ej är medveten om sitt eget elände?


Ett laglöst sinne är sitt eget straff.


Nödtvungen gör ingen något gott, även om man tvingas göra vad gott är.