Inspirerande citat på svenska

Besök Kloka citats kusin, Mittpunkt.se, för mer inspiration.

Citat av Augustinus

Avunden kivar om företrädet framför andra: Du är den främste av alla.


Girigheten vill äga mycket: Du äger allt.


Vem är eländigare än den eländige, som ej är medveten om sitt eget elände?


Ett laglöst sinne är sitt eget straff.


Nödtvungen gör ingen något gott, även om man tvingas göra vad gott är.


Det beror på själens girighet att den vill gripa tag i och äga mycket, och så griper den efter tiden och det kroppsliga och mångfalden, och därvid förlorar den just det som den äger.


Där själen älskar, där är den egentligare än där den ger liv.


Vänskapen människor emellan är ljuvlig genom det kärlekens band varmed själarna förenas.


Hjärtan talar till hjärtan.


Måttet på kärlek är att man älskar måttlöst.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Alan Watts Albert Einstein Augustinus Buddha Carlos Ruiz Zafón Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Ledin Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Sök citat