Tänkvärda citat på svenska

Citat av Augustinus

Förgånget och vardande höra ej det eviga till.


Huru otaligt många de äro som lida av den vidriga och vitt spridda sjukan, att de ej blott måste framföra för den ena ilskna människan vad den andra i sin ilska sagt utan även därtill göra sina egna tillägg.


Den som är trogen i det minsta, han är ock trogen i mycket.


Vad gagnade mig en gåva, om än aldrig så god, då jag ej begagnade den rätt?


Så osäker och lättrörd är själen, innan hon helt blivit fästad vid och rotfast i sanningen. Fram och tillbaka, hit och dit vrider och vänder hon sig efter olika människors olika tankar och tycken, och hon blir vacklande och förvirrad och ser ej sanningen – sanningen som står framför henne.


Fruktan ryser tillbaka för allt oväntat och söker på förhand trygga vad hon älskar mot hotande överraskningar.


Avunden kivar om företrädet framför andra: Du är den främste av alla.


Girigheten vill äga mycket: Du äger allt.


Vem är eländigare än den eländige, som ej är medveten om sitt eget elände?


Ett laglöst sinne är sitt eget straff.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Alan Watts Albert Einstein Augustinus Björn Ranelid Buddha Cyprian Smith Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Hitta citat

Med sökfunktionen nedan kan du söka bland alla de tusentals citat som har publicerats på Kloka citat sedan starten 2012.