Tänkvärda citat på svenska

Citat av Bernard Baruch

De flesta framgångsrika människor jag känner är sådana som lyssnar mer än de pratar.