Tänkvärda citat på svenska

Citat av Buddha

Den som tidigare var slapp och därefter blivit vaksam, han upplyser denna värld, liksom månen befriad från moln.


Man kan leva hundra år trög och energilös. Bättre är att leva en enda dag med energisk insats.


Den plats är angenäm, där de fullkomliga vistas, det må vara i by eller skog, på djupt vatten eller land.


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

Den finns ej något lidande för den som avslutat sin resa, som är utan sorg, som i varje avseende är befriad och som skakat av alla bojor.


Om en människa gör något gott, må hon då göra det åter och åter och må hon finna nöje i det; att hopa goda gärningar leder till lycka.


De goda visar återhållsamhet under alla betingelser. De goda tigger inte av längtan efter njutningar. De visa reagerar inte med överdrift på behagligt eller obehagligt.


Man bör först stadfästa sig själv i det rätta; därpå kan man ge andra råd.


Om någon skulle besegra tusen gånger tusen man i strid, men en annan skulle besegra endast sig själv, så skulle den senare vara den störste segraren.


Liksom den massiva klippan inte rubbas av vinden, så påverkas de visa inte av klander och lovord.


Även om den oförståndige sitter vid den vises fötter hela livet, så uppfattar han ändå inte läran, lika litet som skeden soppans smak.