Inspirerande citat på svenska

Citat av Buddha

Liksom man kan göra många slags kransar av ett fång blommor, så bör en dödlig som fötts till världen göra mycket gott.


Liksom ett bi suger honung och flyger sin väg utan att skada blomman, dess färg eller doft, så må den vise dväljas i sin hemvist.


Varken moder eller fader, ej heller andra anförvanter, kan göra så mycket. Ett rätt riktat sinne gör oss större tjänst.


Blomdoft flyger inte motvinds, ej heller doft av sandelträ, tagara, eller jasmin. Men doften av goda människor flyger motvinds: den gode sprider sin doft i alla riktningar.


Liksom pilmakaren rätar en pil, så rätar den vise sitt vacklande, ostadiga, svårkontrollerade sinne.


Vaksamhet är vägen till det odödliga, slapphet är dödens väg. De vaksamma dör ej, men de slappa är som döda.


Om en oförståndig känner sitt oförstånd, så är han som en vis just däri. Men en oförståndig som är stolt över sin vishet, han kan verkligen kallas oförståndig.


Genom beslutsamhet och vaksamhet, återhållsamhet och självkontroll, bör den vise skapa sig en ö, som floden ej kan förstöra.


Liksom regnet tränger in i ett illa täckt hus, så tränger begäret in i ett outvecklat sinne.


Det finns ingen fruktan för den vaksamme, vars sinne är ofläckat av begär, fritt från förvirring och som lämnat bakom sig gott och ont.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Albert Einstein Antoine de Saint-Exupéry Buddha Carlos Ruiz Zafón Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Marcus Aurelius Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Ledin Tomas Lydahl Viktor Frankl Wayne Dyer Winston Churchill


Sök citat