Tänkvärda citat på svenska

Citat av Buddha

Varken moder eller fader, ej heller andra anförvanter, kan göra så mycket. Ett rätt riktat sinne gör oss större tjänst.


Blomdoft flyger inte motvinds, ej heller doft av sandelträ, tagara, eller jasmin. Men doften av goda människor flyger motvinds: den gode sprider sin doft i alla riktningar.


Liksom pilmakaren rätar en pil, så rätar den vise sitt vacklande, ostadiga, svårkontrollerade sinne.


Vaksamhet är vägen till det odödliga, slapphet är dödens väg. De vaksamma dör ej, men de slappa är som döda.


Om en oförståndig känner sitt oförstånd, så är han som en vis just däri. Men en oförståndig som är stolt över sin vishet, han kan verkligen kallas oförståndig.


Genom beslutsamhet och vaksamhet, återhållsamhet och självkontroll, bör den vise skapa sig en ö, som floden ej kan förstöra.


Liksom regnet tränger in i ett illa täckt hus, så tränger begäret in i ett outvecklat sinne.


Det finns ingen fruktan för den vaksamme, vars sinne är ofläckat av begär, fritt från förvirring och som lämnat bakom sig gott och ont.


Okunniga och dåraktiga människor faller offer för slapphet. Den vise värnar om sin vaksamhet som sin dyrbaraste skatt.


Det är inte andras felsteg, inte vad andra gjort eller lämnat ogjort som man bör betänka, utan vad man själv gjort eller underlåtit.