Tänkvärda citat på svenska

Citat av Christy Evans

Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.