Tänkvärda citat på svenska

Citat av Cyprian Smith

Vår uppgift är att koncentrera oss på det nuvarande ögonblicket och på dess frågor, därför att det är här och endast här, som tiden korsar evigheten.


Om du vill ändra världen, ändra dig själv.


Vi måste kasta bort självet för att finna Självet.


Äkta handling bestäms aldrig utifrån, utan uppstår fritt och spontant inifrån.


Jag är inte något av det jag gör och jag är ingen av de roller jag spelar, varken sett från mina medmänniskors synvinkel eller min egen.


Kärlek innebär att känna och acceptera varandra för vad man verkligen är, som att ge, som att försaka, som att förbli trofast när man möter svårigheter och besvikelser.


Den som känner och det kända måste ofta erfara skillnadens och åtskillnadens konflikt för att finna föreningens och likhetens grund.


Enbart god vilja är inte nog för att hjälpa människor. Vi måste veta deras verkliga behov; vi måste känna dem.


Vi måste veta, känna igen och acceptera vad som försiggår i vår själs djupaste nivåer, för detta påverkar vårt yttre beteende.


Det finns mycket av oss själva och våra gömda djup som kan upptäckas genom att leva med andra, genom att uppleva kontakten – ibland konflikten – med personer som är mycket olika oss själva.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Alan Watts Albert Einstein Augustinus Björn Ranelid Buddha Cyprian Smith Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Hitta citat

Med sökfunktionen nedan kan du söka bland alla de tusentals citat som har publicerats på Kloka citat sedan starten 2012.