Tänkvärda citat på svenska

Citat av Dag Hammarskjöld

Genom orätt – aldrig rätt. Genom rätt – aldrig orätt.


Förstå – genom stillhet, handla – ur stillhet, vinna – i stillhet.


Skall äcklet över tomheten vara det enda av liv med vilket Du fyller tomheten?


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

Den stämma som befallde blev åtlydd först när den kved i hjälplöshet.


Kring den som slängs fram i rampljuset börjar legenden spinnas som kring en död. Men den döde riskerar ej att falla för frestelsen att ge legenden näring, att acceptera dess bild som sin verklighet. Stackars den som förälskar sig i sin bild, sådan den tecknas av opinionen under offentlighetens smekmånad!


I personlighetens djupaste kausalitet är ambitionens höjd också måttet på det möjliga förfallet.


”Att behandla andra som mål och aldrig som medel”. Och mig själv som mål endast i min egenskap av medel, att förskjuta gränsen mellan subjekt och objekt i mitt väsen ända till den punkt då subjektet, om än i mig, är utom och över mig – och hela min varelse sålunda ett verktyg för det i mig som är mer än jag.


Hur skulle du kunna bevara förmågan att höra, när du aldrig vill lyssna.


Det är när morgonglansen bytts i middagströtthet, när benmusklerna skälva vid anspänningen, vägen tycks oändlig och plötsligt ingenting vill gå riktigt som du önskar – det är då du inte får tveka.


Ett tonfall kan binda, en blick förena.