Tänkvärda citat på svenska

Citat av Dag Hammarskjöld

Blott den förtjänar makt som dagligen rättfärdigar den.


Dåren ropade på torget. Ingen stannade för att svara. Så bekräftades det då att hans teser var oemotsägliga.


Hur död kan inte en man vara bakom en fasad av stor duglighet, plikttrohet – och ambition!


”På mina villkor.” Att leva under det tecknet är att köpa kunskap om livslinjen – till priset av ensamhet.


När det blir stilla omkring dig och du stannar i skräck, ser att arbetet blivit en flykt undan ångest och bort från ansvar, altruismen en nödtorftigt maskerad masochism, känner igen stäppvargens skadeglada, grymma hjärtelag – döva dig då inte genom att åter söka jäktet. Utan håll fast bilden tills du nått dess botten.


Den lilla grabben tar ett par skeva skutt på ett ben, utan att ramla. Och fylls av beundran för sin duktighet, dubbelt stark eftersom det finns åskådare. Blir vi någonsin vuxna?


Sol och stillhet. Genom jadegrönt vatten ser du bottenlivets vidunder leka på revet. Är detta tillfället för rädsla? Känner du dig tryggare när rykande sjö döljer vad som göms under ytan?


Tiden är alltid lång för barnet som väntar – på julen, på nästa sommar, på att bli vuxen. Lång också när det ger hela sin själ åt varje ögonblick av en lyckodag.


Tredje timmen. Och nionde -. Det är nu. Och nu -. Det är nu!


Frukt av det förflutna, havande med framtiden är nuet likväl alltid i evigheten – alltid i evigheten som en skärningspunkt mellan tiden och trons tidlöshet i frihet mot förflutet och framtid.