Tänkvärda citat på svenska

Citat av Dalai lama

En av de allra viktigaste egenskaperna är medkänsla. Vi kan inte köpa den i ett snabbköp. Vi kan inte tillverka den med hjälp av maskiner. Men genom inre utveckling går det. Utan inre frid är det omöjligt att uppnå fred i världen.


En av de viktigaste egenskaperna är godhet. Med godhet, kärlek, medkänsla, med denna känsla som är essensen i broderskap och systerskap, når man inre frid. Denna känsla av omtanke är grunden till inre frid.


Genom medkänsla och kärlek kan vi lösa många problem och erfara sann glädje och frid.


Om man intar en ödmjuk attityd så tilltar ens goda egenskaper. Men om man är högfärdig så blir man avundsjuk på andra och man blir arg på andra, och man ser ner på andra. Genom detta skapas olycka i samhället.


Innerst inne måste vi hysa kärlek till varandra, vi måste klart inse och förstå att vi har en gemensam mänsklig natur.


Att ha ett välvilligt sinnelag, att vissa godhet, att ha kärlek – detta är de viktigaste sakerna.


Vi är så beroende av andras omtanke i början och i slutet av vårt liv, hur kan det då komma sig att vi i mitten av det försummar att visa omtanke om andra?


Fienden är en väldigt bra lärare.


Lycka är inte någonting färdiglagat. Den kommer från dina egna handlingar.


Ett öppet hjärta är ett öppet sinne.