Tänkvärda citat på svenska

Citat av Eckhart Tolle

Ingenting kommer att göra oss fria eftersom det endast är nuet som kan göra oss fria. Denna insikt är uppvaknandet.


Det är vårt syfte och öde att föra in en ny dimension i den här världen genom att leva i medveten enhet med helheten och i medveten samklang med den universella intelligensen.


Det finns alltid bara detta enda steg, så ge det din fulla uppmärksamhet. Det betyder inte att du inte vet vart du är på väg; det betyder bara att det här steget är det primära, att målet är sekundärt.


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

När du är stilla är du den du är bortom din jordiska tillvaro: medvetande – obetingat, formlöst, evigt.


Om inre frid verkligen är vad du önskar dig, då väljer du det.


Att vara medveten om och uppleva enheten mellan dig själv och den andra är sann kärlek, sann omsorg, sann medkänsla.


I Närvarons stillhet kan du förnimma att den formlösa essensen i dig själv och i den andra är ett.


Att vara närvarande är alltid oändligt mer verkningsfullt än något man kan säga eller göra, även om närvaron ibland också kan ge upphov till ord eller handlingar.


De flesta människor behandlar det nuvarande ögonblicket som om det vore ett hinder som de måste övervinna. Eftersom nuet är livet självt, är det en galet sätt att leva.


Det flesta människor existerar inte i en levande verklighet utan i en mental föreställningsvärld.