Tänkvärda citat på svenska

Citat av Eckhart Tolle

Se till att nuet är din vän, inte din fiende. Hedra det genom att ge det din fulla uppmärksamhet. Uppskatta det genom att vara tacksam för det.


Låt inte en galen värld tala om för dig att framgång är någonting annat än ett framgångsrikt nu. Och vad är det? Det finns en känsla av kvalitet i det du gör, även i den allra enklaste handling.


Du blir inte god genom att försöka vara god, utan genom att upptäcka den godhet som redan finns inom dig och låta den komma fram.


Någon form av handling är ofta bättre än ingen handling alls, särskilt om du har suttit fast i en olycklig situation under lång tid. Om du gör ett misstag lär du dig åtminstone något. Om du fortsätter att sitta fast lär du dig ingenting.


Ingenting har någonsin hänt i det förflutna som kan hindra dig från att vara närvarande här och nu; och om det förflutna inte kan hindra dig från att vara närvarande här och nu, vilken makt har det då?


När du är närvarande i detta ögonblick, då bryter du kontinuiteten i din berättelse om det förflutna och framtiden. Då uppstår sann intelligens, och även kärlek.


Du kan inte ta upp kampen mot egot och vinna, på samma sätt som du inte kan bekämpa mörkret. Medvetenhetens ljus är det enda som behövs. Du är detta ljus.


Tristess, ilska, sorg eller rädsla är inte ”din”, inte personlig. De är tillstånd av det mänskliga sinnet. De kommer och går. Inget som kommer och går är du.


Det finns inget ställe som är idealiskt – eller, alla ställen är idealiska.


Medvetenheten är den viktigaste representanten för förändring.