Tänkvärda citat på svenska

Citat av Epiktetos

Vad som än händer, beror det av mig själv att därav skörda det allra största gagn.


Om det någonsin händer dig att blicka omkring dig i yttervärlden för att se efter om du väcker någons beundran, må du veta att du har förlorat allt vad du hittills har vunnit.


Om nu inte ens ett fikon blir färdigt på ett ögonblick eller ens inom en timme, hur kan du då begära att en människosjäl skall inom en så kort tid och utan möda mogna? Inbilla dig det inte säger jag dig!


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

Ty anser du en gång någonting av allt detta yttre för ett gott eller ett ont, så är det alldeles oundvikligt att du börjar anklaga och hata upphovet till allt detta, så snart du går miste om vad du åtrår eller råkar ut för vad du avskyr.


Ty liksom timmermannens material är trä och bronsgjutarens brons, så är levnadskonstens material vars och ens egen levnad.


Glöm aldrig, då något kommer i din väg, att vända dig till ditt eget inre och rannsaka, vilket värn som är dig givet för ett sådant fall.


Yvs aldrig över främmande företräden. Om din häst yvdes och sade: ”Jag är vacker!” så vore det ju ännu förlåtligt; – men om du säger: ”Jag har en vacker häst!” så gör då åtminstone klart för dig, att det är över hästens förträfflighet du yves.


Vad stort sker, det sker långsamt; inte ens en druva eller ett fikon kommer till stånd på ett ögonblick.


Ingen annan kan skada dig om du inte själv vill det, och du blir aldrig sårad förrän du tycker att du har anledning att bli det.


Det är ett tecken på bristande insikt att anklaga andra för sina lidanden; den som börjar komma till insikt anklagar ingen annan än sig själv; och den insiktsfulle anklagar varken sig själv eller andra.