Tänkvärda citat på svenska

Citat av Epiktetos

Till vilken tidpunkt ärnar du uppskjuta att anse dig värdig det högsta och att följa den väg du anser för den rätta?


Om en korp kraxar ett olycksbud i ditt öra, så låt inte din inbillning fara av med dig.


Önska inte att händelserna må hända såsom du önskar; utan önska att de må hända såsom de hända; – därav kommer du att befinna dig mycket bättre.


Sjukdom är ett hinder för kroppen, inte för viljan, om hon inte själv vill det.


Icke tingen är det, som förskräcka människorna, utan deras föreställningar om tingen.


Intet mål i världen uppställes enkom för att förfelas – alltså finns intet i och för sig ont väsen i världen.


Det är inte det som händer oss som bekymrar oss, utan det vi tänker om det som händer oss.


Ju större utmaning, desto större ära i att övervinna den. Stormar och oväder skapar skickliga sjömän. ~ Epiktetos


Människan störs inte av saker i sig själva, utan av sin syn på dem. ~ Epiktetos


Det är inte vad som händer dig som betyder något, utan hur du reagerar på det. ~ Epiktetos