Tänkvärda citat på svenska

Citat av Frankfurtaren

Sanningen lär oss, att den inre människan skall vara orubblig och att den yttre människan måste och bör vara i rörelse.


Så länge som en person låser fast sin uppmärksamhet vid ett särskilt ting eller ger företräde åt något i sin kärlek, sina åsikter, sina begär eller sin längtan – ting som tillhör denna mångfaldens värld – kommer han inte att nå målet.


Om du skulle fråga Kärleken: ”Vad älskar du?” bleve svaret: ”Jag älskar godhet”. ”Varför?” Hon svarar: ”Därför att det är gott och för godhetens skull”.


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

Du måste fråga dig, huruvida du vandrar på den rätta stigen till den rätta porten eller inte.


Intet utgående var någonsin så gott att ett förblivande inom inte var bättre.