Tänkvärda citat på svenska

Citat av Henry David Thoreau

Låt var och en sköta sina egna affärer och försöka bli det han var avsedd för.


Det liv som människorna prisar och och betraktar som framgångsrikt är bara en liten del av alltsammans.


Med överflödig rikedom kan man bara köpa överflödigheter.


De bästa egenskaperna i vår natur kan, likt daggen på frukten, bevaras endast genom den mest varsamma hantering.


Vi vore välsignade om vi alltid levde i stunden och drog nytta av allt det som sker, likt gräset som medger inflytandet av minsta dagg som faller över det; och inte ägnade vår tid åt att lida över försummade tillfällen i det förflutna, vilket vi kallar att göra vår plikt. Vi dåsar kvar i vintern när det redan är full vår.


Enkelhet, enkelhet, framför allt enkelhet!


Den som tillitsfullt rör sig i den riktning som drömmarna utstakat, och strävar efter att leva det liv som han föreställt sig, kommer uppleva en sådan framgång som han aldrig kunnat tro på under alldagliga stunder.


Följ ditt väsen så tätt inpå livet det bara går och varje stund blir till en ny upptäckt. ~ Henry David Thoreau


Det är anmärkningsvärt hur lätt och omedvetet vi faller in i en bestämd bana och sedan fortsätter på detta upptrampade spår. ~ Henry David Thoreau


Den är rikast vars nöjen är billigast. ~ Henry David Thoreau