Tänkvärda citat på svenska

Citat av Johannes Tauler

Om en människa meddelar något, det må vara med tecken eller min, ord eller gärning, som hon i sitt hjärta inte menar, så att mun och hjärta motsäger varandra: detta är att ljuga.


Saktmod och tålamod, dessa två måste man alltid tillkämpa sig under motigheter. Om ingen gjorde mig något emot, på vad sätt skulle jag då öva mig i dessa dygder?


Håll ut och tvivla inte: efter mörkret kommer ljusan dag och solsken.