Tänkvärda citat på svenska

Citat av Karen Salmansohn

Att vara stark betyder inte att du inte känner smärta. Det betyder att du känner det och försöker förstå det, så att du kan växa av det.


När du slutar söka efter det du förlorat, då ser du tydligare det du har.


Livet fortsätter ge dig samma utmaningar om och om igen – tills du lär dig. Om du ser ett mönster, sök lärdomen.