Tänkvärda citat på svenska

Citat av Konfucius

I den mänskliga naturen står vi varandra nära; i vårt handlande går vi skilda vägar.


Om du hatar en människa, gör henne en tjänst och du skall lära dig älska henne.


Gör inte mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig.


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

När du ännu inte förstår livet, hur skulle du då kunna förstå döden?


Älska människorna!


Oroa dig inte för att ingen känner dig; försök att vara någon värd att känna.


Respektera dig själv och andra kommer att respektera dig.


Allting har sin skönhet, men alla ser den inte.


Vad du inte vill att andra skall göra mot dig skall du inte heller göra mot andra.


Om en människa upptäcker sitt misstag och inte rättar till det, begår hon ytterligare ett misstag.