Tänkvärda citat på svenska

Citat av Lao Zi

I små som stora ting, ju mer som betraktas som lätt, desto svårare måste det bli.


Den furste som fyller sina salar med guld och jade kan inte trygga dem.


Den som visar fram sig själv framstår inte som lysande.


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

Den som inte ger upp visar viljestyrka.


Den som skryter framstår inte som framgångsrik.


Att hålla kärlet upprätt och fylla det till brädden går inte upp mot att låta bli.


Den som försöker skina skymmer sitt eget ljus.


Den som framhäver sig själv framstår inte som en ledare.


Att jag drabbas av en svår olycka beror på det egna jaget. Ägde jag inget eget jag, vilken olycka kunde då drabba mig?


Hamstring av gods leder ovillkorligen till stora förluster.