Inspirerande citat på svenska

Besök Kloka citats kusin, Mittpunkt.se, för mer inspiration.

Citat av Lao Zi

Den furste som fyller sina salar med guld och jade kan inte trygga dem.


Den som visar fram sig själv framstår inte som lysande.


Den som inte ger upp visar viljestyrka.


Den som skryter framstår inte som framgångsrik.


Att hålla kärlet upprätt och fylla det till brädden går inte upp mot att låta bli.


Den som försöker skina skymmer sitt eget ljus.


Den som framhäver sig själv framstår inte som en ledare.


Att jag drabbas av en svår olycka beror på det egna jaget. Ägde jag inget eget jag, vilken olycka kunde då drabba mig?


Hamstring av gods leder ovillkorligen till stora förluster.


Trettio ekrar förenas i ett nav: det är Intet i dess inre som gör vagnen användbar.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Alan Watts Albert Einstein Augustinus Buddha Carlos Ruiz Zafón Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Ledin Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Sök citat