Tänkvärda citat på svenska

Citat av Lao Zi

Trettio ekrar förenas i ett nav: det är Intet i dess inre som gör vagnen användbar.


Den störste snidaren verkar utan att splittra.


Den furste som yvs över sina rikedomar och sin höga status drar olycka över sig.


Det svåra och det lätta fullkomnar varandra.


Det finns ingen större börda än att ha för många frestelser.


Svåråtkomliga ting gör att människans vandel lider skada.


Den som vet när han har tillräckligt är rik.


Den som håller fast vid tingen förlorar dem.


Inget brott är större än att låta begär få fritt spelrum; ingen olycka är större än att inte veta när man har fått nog; ingen katastrof är värre än habegäret. Det är därför som kunskapen om att nog är nog skänker en evig tillfredsställelse.


Att förkasta studier vållar ingen skada. Hur liten är inte skillnaden mellan ”ja” och ”javisst”?