Tänkvärda citat på svenska

Citat av Mahatma Gandhi

Lycka är när det du tänker, det du säger, och det du gör är i harmoni.


Styrka kommer inte från fysisk kapacitet. Det kommer från en oemotståndlig vilja.


Där det finns kärlek finns det liv. ~ Mahatma Gandhi


Ett uns praktiserande är värt mer än ett ton predikande. ~ Mahatma Gandhi


Vi måste vara förändringen vi vill se. ~ Mahatma Gandhi


Lev som om du skulle dö i morgon. Lär som om du skulle leva för alltid. ~ Mahatma Gandhi