Tänkvärda citat på svenska

Citat av Mäster Eckhart

Om jag hade en vän och älskade honom därför att han uppfyllde hela min vilja och gav mig allt gott, så älskade jag icke min vän utan mig själv. Jag skall älska min vän för hans egen godhet och för hans egna förtjänster och för allt det som han är i sig själv: då först älskar jag min vän rätt, då jag älskar honom så som jag just har sagt.


Och också i dag ser man sällan att människan uträttar något stort, utan att de dessförinnan på något sätt gjort felsteg.


Den som blott ett ögonblick fullkomligt lämnar allt, den kommer att få allt.


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

De dagar som har förflutit för sex eller sju dagar sedan och de dagar som var för sex tusen år sedan, de är den dag som i dag är lika nära som den dag som var i går. Varför? Eftersom tiden där alltid är i ett närvarande nu.


Man måste lära sig att mitt i sitt verkande vara obunden i sitt inre.


Alla ofridens stormar beror uteslutande på egenviljan, oavsett om man märker detta eller inte.


När en mästare gör en bild av trä eller sten, så för han inte in bilden i träet, utan han avlägsnar och mejslar bort det som är på ytan och tar bort anlöpningen, och då lyser det fram som låg förborgat därunder.


Ett med det som är ett, ett av det som är ett, ett i det som är ett och i det som är ett, ett enda evinnerligen.


Varat vilar ur sig självt, genom och i sig självt och därigenom är det stabilt. Det verkar hos alla ting en rörelse mot sig själv, genom att framkalla en önskan, ett begär, en hunger efter själva varat för dess egen skull.


Människorna borde inte tänka så mycket på vad de skulle göra. De borde mera tänka på vad de skulle vara.