Tänkvärda citat på svenska

Citat av Mäster Eckhart

När människan vänt sig bort från sig själv och från alla skapade ting – så långt du gör det, så långt blir du enad och saliggjord i den lilla gnistan i själen, som aldrig berör varken tid eller rum.


De människor som ej har sin grund i ett stort väsen – vilket verk de än utför, så blir därav ändå litet. Härav följer att man skall använda all flit på att söka vara god, men icke så mycket på vad man gör eller vad slags verk man utför utan i stället på hurudan verkens grund är.


Vill du komma åt kärnan, måste du bryta sönder skalet.


Den är mycket lyckligare som kan undvara alla ting och icke har behov av dem än den som behåller alla ting i sin besittning på grund av behov av dem.


Det uppstår inom dig aldrig någon ofrid, som inte härrör sig från egenviljan, oavsett om man nu själv märker detta eller icke.


Ljuset lyser i mörkret, där blir man varse det.


Tidens fullkomlighet är där det inte är någon tid mer.


Vill du komma åt kärnan, måste du bryta sönder skalet.


Tro ej att du kan vara helig i det du gör; man ska vara helig i det man är.


Människorna borde icke tänka så mycket på vad de skulle göra; de borde mera tänka på vad de skulle vara.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Alan Watts Albert Einstein Augustinus Björn Ranelid Buddha Cyprian Smith Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Hitta citat

Med sökfunktionen nedan kan du söka bland alla de tusentals citat som har publicerats på Kloka citat sedan starten 2012.