Tänkvärda citat på svenska

Citat av Mäster Eckhart

När en mästare gör en bild av trä eller sten, så för han inte in bilden i träet, utan han avlägsnar och mejslar bort det som är på ytan och tar bort anlöpningen, och då lyser det fram som låg förborgat därunder.


Ett med det som är ett, ett av det som är ett, ett i det som är ett och i det som är ett, ett enda evinnerligen.


Visste du att Kloka citat har en kusin? Mittpunkt.se är en sajt om att finna balans, harmoni och glädje i livet.

Varat vilar ur sig självt, genom och i sig självt och därigenom är det stabilt. Det verkar hos alla ting en rörelse mot sig själv, genom att framkalla en önskan, ett begär, en hunger efter själva varat för dess egen skull.


Människorna borde inte tänka så mycket på vad de skulle göra. De borde mera tänka på vad de skulle vara.


Varför lever du? För livets egen skull; och du vet ändå icke varför du lever. Så åtråvärt är livet i sig självt att man åtrår det för dess egen skull.


Somliga människor vill ha sin egen vilja fram i alla ting; det är av ondo, och däri ligger synden.


Ingenting är så kärt och eftersträvansvärt som livet.


Ju ädlare något är, ju mera gemensamt för alla är det. Sinnligheten har jag gemensam med djuren, och livet har jag också gemensamt med träden. Tillvaron är ännu djupare i mig, den har jag gemensam med allt skapat. Himmelen är mer omfattande än allt som är under den; därför är den också ädlare. Ju ädlare tingen är, ju mera omfattande och allmängiltiga är de.


Vad som är ens eget och kan uttalas i ord, det måste komma inifrån och från dettas egen form. Det får icke komma utifrån och in, utan måste komma inifrån och ut. Det lever i egentlig mening i själens innersta. Där är alla ting närvarande och levande och sökande i det inre och är i det högsta och i det bästa.


I sin högsta och renaste del är själen så ädel att mästarna icke kan finna något namn för den.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Alan Watts Albert Einstein Augustinus Björn Ranelid Buddha Cyprian Smith Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Hitta citat

Med sökfunktionen nedan kan du söka bland alla de tusentals citat som har publicerats på Kloka citat sedan starten 2012.