Tänkvärda citat på svenska

Citat av Mäster Eckhart

Hos den fattigaste och mest föraktade människan är ”mänsklighet” lika fullkomlig som hos påven eller kejsaren; ty ”mänsklighet” i sig själv är mig kärare än den människa som jag själv är.


Om jag hade en vän och älskade honom därför att han uppfyllde hela min vilja och gav mig allt gott, så älskade jag icke min vän utan mig själv. Jag skall älska min vän för hans egen godhet och för hans egna förtjänster och för allt det som han är i sig själv: då först älskar jag min vän rätt, då jag älskar honom så som jag just har sagt.


Och också i dag ser man sällan att människan uträttar något stort, utan att de dessförinnan på något sätt gjort felsteg.


Den som blott ett ögonblick fullkomligt lämnar allt, den kommer att få allt.


De dagar som har förflutit för sex eller sju dagar sedan och de dagar som var för sex tusen år sedan, de är den dag som i dag är lika nära som den dag som var i går. Varför? Eftersom tiden där alltid är i ett närvarande nu.


Man måste lära sig att mitt i sitt verkande vara obunden i sitt inre.


Alla ofridens stormar beror uteslutande på egenviljan, oavsett om man märker detta eller inte.


När en mästare gör en bild av trä eller sten, så för han inte in bilden i träet, utan han avlägsnar och mejslar bort det som är på ytan och tar bort anlöpningen, och då lyser det fram som låg förborgat därunder.


Ett med det som är ett, ett av det som är ett, ett i det som är ett och i det som är ett, ett enda evinnerligen.


Varat vilar ur sig självt, genom och i sig självt och därigenom är det stabilt. Det verkar hos alla ting en rörelse mot sig själv, genom att framkalla en önskan, ett begär, en hunger efter själva varat för dess egen skull.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Alan Watts Albert Einstein Augustinus Björn Ranelid Buddha Cyprian Smith Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Hitta citat

Med sökfunktionen nedan kan du söka bland alla de tusentals citat som har publicerats på Kloka citat sedan starten 2012.