Tänkvärda citat på svenska

Citat av Paul Brunton

Det finns inget, en gång för alla givet livsmönster för en människa som vägleds av intuitionen. Ibland kan en plötslig insikt visa både riktning och mål, medan andra gånger kanske bara nästa steg kan uppfattas. I dessa lägen är det viktigt med en öppen och lyssnande attityd för att kunna varsebli såväl målet som den fortsatta färdriktningen.


Om du vill ha ett svar från intuitionen, tänk då på att det är viktigt att formulera problemet eller frågorna så klart och tydligt som möjligt.


När hjärnan är alltför aktiv står dess energier i vägen för intuitionens lågmälda röst. Hjärnans utåtriktade energier hindrar det inåtvända lyssnande som krävs för att uppfatta det Högre medvetandet i den inre tystnaden. Mental tystnad måste vara målet. Vi måste utveckla ett nytt, inåtvänt sätt att lyssna.


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

Så länge sökaren har attityden att han vill förenas med Överjaget, att han längtar efter ett permanent, andligt uppvaknande lägger han bara ännu ett önskemål till alla de andra. Han går fortfarande runt i egots begränsade, slutna cirkel. Det finns ingen annan väg ur detta dilemma än att lämna egot därhän och stadigt fästa blicken vid det Högre jaget.


Om det finns något som verkligen är värt att ägna sig åt – sedan de nödvändiga, grundläggande förberedelserna för att leva och överleva på ett hälsosamt och klokt sätt i denna värld har klarats av – så är det ett studium av människans medvetande. Men inte av medvetandets innehåll, dvs de oräkneliga tankar som rör sig där, utan ett grundligt utforskande av medvetandet självt, dess verkliga natur, dess rena, oförfalskade sanning.


Om vi bara lyssnar till det Högre jagets intuitiva råd, kommer Det inte att lämna oss i sticket. En djup, inre frid och en sund, mental balans blir vår belöning.


Det andliga sökandet är en medveten strävan att förkorta övergången från livet i underjaget till livet i Överjaget. Därför omfattar sökandet en ständig vakthållning av egna tankar, känslor, ord och handlingar.


Vad som helst som kan befria oss från egots tyranni är värt att prövas – en idé, en speciell situation, en medvetet framkallad sinnesstämning eller en osjälvisk handling. Det går lättare, och resultatet blir så mycket bättre om vi avstår från tankar på vår egen personliga historia.


Om vi saknar förmågan att förstå, värdera eller uppfatta det Gränslösa, kan vi ändå intuitivt förnimma dess närvaro.


När egot har tystnat kan Överjaget tala.