Inspirerande citat på svenska

Citat av Paul Brunton

Så länge sökaren har attityden att han vill förenas med Överjaget, att han längtar efter ett permanent, andligt uppvaknande lägger han bara ännu ett önskemål till alla de andra. Han går fortfarande runt i egots begränsade, slutna cirkel. Det finns ingen annan väg ur detta dilemma än att lämna egot därhän och stadigt fästa blicken vid det Högre jaget.


Om det finns något som verkligen är värt att ägna sig åt – sedan de nödvändiga, grundläggande förberedelserna för att leva och överleva på ett hälsosamt och klokt sätt i denna värld har klarats av – så är det ett studium av människans medvetande. Men inte av medvetandets innehåll, dvs de oräkneliga tankar som rör sig där, utan ett grundligt utforskande av medvetandet självt, dess verkliga natur, dess rena, oförfalskade sanning.


Om vi bara lyssnar till det Högre jagets intuitiva råd, kommer Det inte att lämna oss i sticket. En djup, inre frid och en sund, mental balans blir vår belöning.


Det andliga sökandet är en medveten strävan att förkorta övergången från livet i underjaget till livet i Överjaget. Därför omfattar sökandet en ständig vakthållning av egna tankar, känslor, ord och handlingar.


Vad som helst som kan befria oss från egots tyranni är värt att prövas – en idé, en speciell situation, en medvetet framkallad sinnesstämning eller en osjälvisk handling. Det går lättare, och resultatet blir så mycket bättre om vi avstår från tankar på vår egen personliga historia.


Om vi saknar förmågan att förstå, värdera eller uppfatta det Gränslösa, kan vi ändå intuitivt förnimma dess närvaro.


När egot har tystnat kan Överjaget tala.


Första steget är att upptäcka att det finns en närvaro, en kraft, ett liv, ett medvetande – unikt, oskapat och ofött, utan form, osett och ohört, överallt och alltid detsamma. Andra steget är att upptäcka dess relation till universum och till en själv.


Reflektera ständigt över det Medvetande som skapat ditt ego och alla andra egon, ja hela universum. Fortsätt med detta tills det blir en självgående vana. Vad som händer är att du med tiden ser dig själv fullständigt objektivt, som om det vore någon annan. Men detta är inte nog, det tvingar dig att identifiera dig med alltet, att uppfatta enhet som den grundläggande sanningen…


Genom att inta en roll som åskådare skapas en viss distans mellan honom själv och det som händer omkring honom. På så sätt får han kontroll över händelserna och undviker att det andliga sökandet försvinner ur sikte helt och hållet. Vittnesattityden hjälper honom att bevara det mått av inre frid som han har uppnått.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Albert Einstein Antoine de Saint-Exupéry Augustinus Buddha Carlos Ruiz Zafón Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Ledin Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Sök citat