Tänkvärda citat på svenska

Citat av Paul Brunton

Bestäm dig för att se möjligheter istället för svårigheter!


Ingen kan göra för någon annan vad Livet lär en människa att göra för sig själv, nämligen att ge upp egot till det Högre jaget.


Om du är spänd eller orolig inför en uppgift eller en situation som du är satt att sköta, så är det en påminnelse om att det är egot som på egen hand försöker hantera situationen – att du har glömt att lämna över saken i Överjagets händer, att du har underlåtit att söka stöd och hjälp hos den Högre makten.


Livet på jorden är inget självändamål, men det är ett medel för att uppnå målet. Alla upplevelser som livet ger oss kan användas till att förbättra vår karaktär, öka våra kunskaper och framför allt föra oss närmare upptäckten av, och identifikationen med vårt Högre jag.


Min uppgift är att vara ett vittne till mig själv – hur jag är, hur jag tänker och hur jag uppför mig – på samma sätt som när jag iakttar någon annan…


Varje prövning som klaras av belönas med ökad intuitiv insikt, förfining av karaktären eller initiering i ett högre medvetande.


Något av det mest subtila en människa kan företa sig är att bli medveten om medvetandet, att bli uppmärksam på uppmärksamheten.


Att glömma egot, och att minnas Överjaget – så enkelt är det, och så svårt.


Du kan själv omöjligt åstadkomma den inre friden. Men du kan tillhandahålla de nödvändiga förutsättningarna genom ett avspänt och koncentrerat inre lyssnande. På så sätt blir det möjligt att uppleva friden inom dig.


Eftersom det medvetande som står bakom universums liv är oändligt vist, finns det alltid en orsak till vad som händer. Därför är det bättre att försöka ta reda på orsaken till svåra upplevelser än att ge utlopp för frustration över dem. Kanske är det tröstande att lägga skulden på andra, men det förändrar inte situationen. Om vi istället rannsakar oss själva tas det första steget mot att olyckliga omständigheter får ett slut. Letar vi fel hos andra förlängs plågan.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Alan Watts Albert Einstein Augustinus Björn Ranelid Buddha Cyprian Smith Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Hitta citat

Med sökfunktionen nedan kan du söka bland alla de tusentals citat som har publicerats på Kloka citat sedan starten 2012.