Inspirerande citat på svenska

Besök Kloka citats kusin, Mittpunkt.se, för mer inspiration.

Citat av Paul Brunton

Om du vill ha ett svar från intuitionen, tänk då på att det är viktigt att formulera problemet eller frågorna så klart och tydligt som möjligt.


När hjärnan är alltför aktiv står dess energier i vägen för intuitionens lågmälda röst. Hjärnans utåtriktade energier hindrar det inåtvända lyssnande som krävs för att uppfatta det Högre medvetandet i den inre tystnaden. Mental tystnad måste vara målet. Vi måste utveckla ett nytt, inåtvänt sätt att lyssna.


Så länge sökaren har attityden att han vill förenas med Överjaget, att han längtar efter ett permanent, andligt uppvaknande lägger han bara ännu ett önskemål till alla de andra. Han går fortfarande runt i egots begränsade, slutna cirkel. Det finns ingen annan väg ur detta dilemma än att lämna egot därhän och stadigt fästa blicken vid det Högre jaget.


Om det finns något som verkligen är värt att ägna sig åt – sedan de nödvändiga, grundläggande förberedelserna för att leva och överleva på ett hälsosamt och klokt sätt i denna värld har klarats av – så är det ett studium av människans medvetande. Men inte av medvetandets innehåll, dvs de oräkneliga tankar som rör sig där, utan ett grundligt utforskande av medvetandet självt, dess verkliga natur, dess rena, oförfalskade sanning.


Om vi bara lyssnar till det Högre jagets intuitiva råd, kommer Det inte att lämna oss i sticket. En djup, inre frid och en sund, mental balans blir vår belöning.


Det andliga sökandet är en medveten strävan att förkorta övergången från livet i underjaget till livet i Överjaget. Därför omfattar sökandet en ständig vakthållning av egna tankar, känslor, ord och handlingar.


Vad som helst som kan befria oss från egots tyranni är värt att prövas – en idé, en speciell situation, en medvetet framkallad sinnesstämning eller en osjälvisk handling. Det går lättare, och resultatet blir så mycket bättre om vi avstår från tankar på vår egen personliga historia.


Om vi saknar förmågan att förstå, värdera eller uppfatta det Gränslösa, kan vi ändå intuitivt förnimma dess närvaro.


När egot har tystnat kan Överjaget tala.


Första steget är att upptäcka att det finns en närvaro, en kraft, ett liv, ett medvetande – unikt, oskapat och ofött, utan form, osett och ohört, överallt och alltid detsamma. Andra steget är att upptäcka dess relation till universum och till en själv.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Alan Watts Albert Einstein Augustinus Buddha Carlos Ruiz Zafón Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Olle Carlsson Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Ledin Tomas Lydahl Wayne Dyer Winston Churchill


Sök citat