Tänkvärda citat på svenska

Citat av Paul Brunton

Reflektera ständigt över det Medvetande som skapat ditt ego och alla andra egon, ja hela universum. Fortsätt med detta tills det blir en självgående vana. Vad som händer är att du med tiden ser dig själv fullständigt objektivt, som om det vore någon annan. Men detta är inte nog, det tvingar dig att identifiera dig med alltet, att uppfatta enhet som den grundläggande sanningen…


Genom att inta en roll som åskådare skapas en viss distans mellan honom själv och det som händer omkring honom. På så sätt får han kontroll över händelserna och undviker att det andliga sökandet försvinner ur sikte helt och hållet. Vittnesattityden hjälper honom att bevara det mått av inre frid som han har uppnått.


Den människa har kommit långt, som när hon är tillsammans med andra, mentalt kan stiga åt sidan för att lugnt och opartiskt betrakta alla inblandade, inklusive sig själv.


Just när livet är på väg att ebba ut, just då döden alldeles påtagligt står för dörren kan det hända att den efterlängtade upplysningen, som under så lång tid har gäckat alla förväntningar, äntligen sker och åtföljer händelseförloppet.


Det bästa, när allt kommer omkring, som man kan göra för en människa är att bidra till att hon blir medveten om det högre liv som är möjligt för henne.


Ju längre bort från egoismen, och ju närmare det opersonliga, universella medvetandet vi kommer, desto fortare belönas vi med större visdom, bättre hälsa, mer harmoniska relationer samt en mer upphöjd och förfinad karaktär.


Det vi vanligen uppfattar som vårt jag är en idé som skiftar karaktär från år till år. Detta är det personliga jaget. Men det finns också något annat som står oss mycket nära och som hela tiden är med oss i dessa ständigt skiftande idéer om vad jag är, nämligen känslan av att vara till, att existera – och den förändras inte. Detta är vårt verkliga, aldrig upphörande jag.


Värdera högt varje ögonblick som intuitionen gör sig påmind, och alldeles särskilt när den tar formen av en glimt av den högre verkligheten. Det är då som allt annat ska läggas åt sidan för att hålla upplevelsen kvar och förlänga den.


Intuitiv vägledning kommer inte nödvändigtvis när vi söker den utan då den behövs. Vanligen visar den sig inte förrän det är absolut nödvändigt. Intellektet, som är en del av egot, är ofta tidigt ute för att få svar därför att det kanske drivs av oro eller rädsla, längtan eller förväntningar. Men sådan brådska lönar sig inte.


Detta är en sanning som måste berättas för människor i vår tid: Att själen är med oss här och nu – inte i någon främmande värld eller avlägsen tid, inte när kroppen dör. Och att det är vår styrka och glädje att finna den.