Inspirerande citat på svenska

Citat av Richard Bach

Du söker problem för att du behöver deras gåvor.


Det står dig alltid fritt att ändra din uppfattning och välja en annan framtid, eller ett annat förflutet.


Det bästa sättet att undgå ansvar är att säga: ”Jag har så stort ansvar.”


Lev så att du aldrig behöver skämmas om något du gör eller säger blir känt runt om i världen – även om det som blir känt inte är sant.


De enklaste frågorna är de svåraste. Var är du född? Var är ditt hem? Vart är du på väg? Vad gör du? Tänk över dem då och då, och märk hur dina svar ändras.


Du blir ledd genom ditt liv av de kunskaper den inre varelsen inhämtar, den lekfulla ande som är ditt sanna jag.


Du undervisar bäst i vad du själv mest behöver lära.


Det finns inte något problem som inte medför en gåva till dig.


Din enda förpliktelse i någon livstid är att vara sann mot dig själv.


Att lära är att komma underfund med vad du redan vet. Att handla är att bevisa att du vet det. Att undervisa är att påminna andra att de vet det lika bra som du själv. Alla är lärljungar, verkställare, lärare.


Citat om


Citat av

Abraham Lincoln Albert Einstein Antoine de Saint-Exupéry Buddha Carlos Ruiz Zafón Dag Hammarskjöld Dalai lama Deepak Chopra Eckhart Tolle Eileen Caddy Epiktetos Henry David Thoreau Jack Kornfield Jiddu Krishnamurti Joann Davis Joshua Becker Karin Volo Kay Pollak Konfucius Laleh Lao Zi Mahatma Gandhi Marcus Aurelius Maya Angelou Michael A. Singer Mäster Eckhart Nalle Puh Nisargadatta Maharaj Okänd Oscar Wilde Paul Brunton Paulo Coelho Radhanath Swami Ralph Waldo Emerson Ramana Maharshi Richard Bach Robin Sharma Rumi Thich Nhat Hanh Tomas Andersson Wij Tomas Ledin Tomas Lydahl Viktor Frankl Wayne Dyer Winston Churchill


Sök citat