Tänkvärda citat på svenska

Citat av Richard Bach

Lev så att du aldrig behöver skämmas om något du gör eller säger blir känt runt om i världen – även om det som blir känt inte är sant.


De enklaste frågorna är de svåraste. Var är du född? Var är ditt hem? Vart är du på väg? Vad gör du? Tänk över dem då och då, och märk hur dina svar ändras.


Du blir ledd genom ditt liv av de kunskaper den inre varelsen inhämtar, den lekfulla ande som är ditt sanna jag.


Du undervisar bäst i vad du själv mest behöver lära.


Det finns inte något problem som inte medför en gåva till dig.


Din enda förpliktelse i någon livstid är att vara sann mot dig själv.


Att lära är att komma underfund med vad du redan vet. Att handla är att bevisa att du vet det. Att undervisa är att påminna andra att de vet det lika bra som du själv. Alla är lärljungar, verkställare, lärare.


Det som larven kallar världens ände, kallar mästaren en fjäril.


Dina vänner kommer att känna dig bättre från första stund ni träffas än dina bekanta kommer att känna dig på tusen år.


Tro inte vad du ser med dina ögon. Allt de visar är begränsningar.