Tänkvärda citat på svenska

Citat av Saraha

Ingen tanke, ingen reflektion, ingen analys, inget utvecklande av något, ingen avsikt; låt allt sköta sig självt.


Skyn är till sin natur från början klar, men genom att stirra och stirra förmörkas synen.