Tänkvärda citat på svenska

Citat av Stefan Stenudd

Lyhördhet för hur andra upplever situationen är den bästa vägen till förståelse för deras handlande.


Den som skyndar mot toppen hastar i själva verket blott mot sitt eget fall.