Tänkvärda citat på svenska

Citat av Thich Nhat Hanh

Enligt mig är vår sanna fiende vårt sätt att tänka – förblindade av högmod, ilska och förtvivlan.


Den grad av lycka du har beror på den grad av frihet du har i ditt hjärta.


Om vi inte är oss själva helt och hållet, verkligen i nuet, då missar vi allt.


För mer inspiration, besök Kloka citats kusin: Mittpunkt.se

Det anses ofta vara ett mirakel att gå på vatten eller att sväva i luften. Jag tycker det verkliga miraklet är … att gå på jorden.


Du måste älska på ett sådant sätt att personen som du älskar känner sig fri. ~ Thich Nhat Hanh


Det finns ingen väg till frid. Frid är vägen. ~ Thich Nhat Hanh


Eftersom du är levande är allt möjligt. ~ Thich Nhat Hanh


Det bästa du kan erbjuda någon du älskar är din närvaro. Hur kan du älska om du inte är där? ~ Thich Nhat Hanh


Endast det innevarande ögonblicket innehåller liv. ~ Thich Nhat Hanh


Var dig själv. Livet är värdefullt som det är. ~ Thich Nhat Hanh