Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Även om den oförståndige sitter vid den vises fötter hela livet, så uppfattar han ändå inte läran, lika litet som skeden soppans smak.