Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

När du blir intim med ditt lidande, växer ditt hjärtas ömhet.