Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Där själen älskar, där är den egentligare än där den ger liv.