Tänkvärda citat på svenska

Dåren ropade på torget…

Dåren ropade på torget. Ingen stannade för att svara. Så bekräftades det då att hans teser var oemotsägliga.

Nya citat


Hitta citat

Med sökfunktionen nedan kan du söka bland alla de tusentals citat som har publicerats på Kloka citat sedan starten 2012.