Tänkvärda citat på svenska

De människor som ej har sin grund…

De människor som ej har sin grund i ett stort väsen – vilket verk de än utför, så blir därav ändå litet. Härav följer att man skall använda all flit på att söka vara god, men icke så mycket på vad man gör eller vad slags verk man utför utan i stället på hurudan verkens grund är.

Nya citat


Hitta citat

Med sökfunktionen nedan kan du söka bland alla de tusentals citat som har publicerats på Kloka citat sedan starten 2012.