Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

De svaga kan aldrig förlåta. Förlåtelse är de starkas attribut.