Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Den finns ej något lidande för den som avslutat sin resa, som är utan sorg, som i varje avseende är befriad och som skakat av alla bojor.