Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Den fulländade människan använder sitt medvetande som en spegel. Det uppfångar intet, det avvisar intet. Det mottager men håller icke kvar.