Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Den plats är angenäm, där de fullkomliga vistas, det må vara i by eller skog, på djupt vatten eller land.