Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Den skönaste och djupaste känsla vi kan erfara är förnimmelsen av det hemlighetsfulla.