Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Den som känner och det kända måste ofta erfara skillnadens och åtskillnadens konflikt för att finna föreningens och likhetens grund.