Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Den stämma som befallde blev åtlydd först när den kved i hjälplöshet.