Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Det är sorgligt om vi låter vår mänskliga tankeförmåga syssla med saker som är av mindre vikt.