Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Det är vårt syfte och öde att föra in en ny dimension i den här världen genom att leva i medveten enhet med helheten och i medveten samklang med den universella intelligensen.