Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Dina nuvarande omständigheter avgör inte hur långt du kan gå, de bestämmer endast var du börjar.