Kloka citat

Tänkvärda citat på svenska

Du måste fråga dig, huruvida du vandrar på den rätta stigen till den rätta porten eller inte.